Home     CV.     Interest     Projects    Gallery     Publications     Announcements     Contact me    

پروژه و کارآموزی

پس از اتخاب کلیک نمایید
خبرنامه
سطر اول نام و خانوادگی و سطر دوم ایمیل

آمار بازدیدکنندگان
تصویر منتخب

آنچه که در این وب مطالعه خواهید فرمود:

 - آشنایی با سوابق و فعالیت های پژوهشی مهندس عقیلی

- معرفی چند سایت علمی برای دانشجویان مهندسی برق

- نمونه سوالات دروس مختلف (در صورت لزوم)

- اطلاعیه های مهم درسی برای دانشجویان

 

 

 

روی لینک مورد نظرتان کلیک کنید:

اطلاعیه های مهم (شماره 35 ) 

 
 
        نمرات دانشجویان        
 
   
 
 

 

 v   مهندس عقیلی کارشناس ارشد رشته مهندسی برق، الکترونیک، با سوابق ذکر شده ذیل: (جهت مشاهده سوابق کلیک نمایید)

 

Ø   سوابق آموزشی از مهرماه سال ۱۳۸2 تا بهمن ماه ۱۳91: - تدریس در مراکز مختلف آموزش عالی و دانشگاهی با محوریت در گرایش الکترونیکِ دیجیتال شامل:

    1- مدار منطقی ( مدارهای دیجیتال)

    ۲- میکروپروسسور

    3- میکروکنترلر

    4-تکنیک پالس

    5- الکترونیک 1( الکترونیک عمومی )

    6- الکترونیک 2 

    7- کاربرد رایانه در الکترونیک

    8-تحلیل مدارهای الکترونیکی

    9- ریزپردازنده ها

   10- مبانی رباتیک

   11- مبانی الکترونیک

  

Ø   سوابق پژوهشی: (جهت مشاهده برجسته سوابق پژوهشی کلیک نمایید)

- ثبت اختراع اولین سیستم کنترل تله رباتها  براساس تکنیک DTMF با استفاده از میکروکنترلر AVR (مشاهده گواهی نامه ثبت اختراع) 

- ثبت ۲۸ مقاله علمی پژوهشی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳91 درکنفرانس ها و مجلات علمی معتبر

 - ثبت ۱۱ اختراع کشوریکه 7  اختراع مرتبط با میکروکنترلر می باشد

 - انتخاب پژوهشگر برتر و نمونه در ۴ سال متوالی از سال ۱۳۸۳ تا  ۱۳۸۸ در سطوح کشوری، منطقه ای و استانی

 - راهنمایی تعداد 247 پایان نامه برای دانشجویان مقاطع مختلف کارشناسی پیوسته، کارشناسی نا پیوسته وکاردانی 

 - استخراج دو مقاله و یک ثبت اختراع از موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

  و همچنین ارائه موفقیت آمیز پایان نامه های مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به شرح ذیل:

 

 عنوان پایان نامه کارشناسی: 

" طراحی سيستم هایصنعتی مبتنی برMini PLC های شرکتOmron  "

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:   

"ساخت، مدل سازي، شبيه سازي و انجام تست هاي آزمايشگاهي

 ربات شش محوره وکنترل آن از طريق خطوط تلفن"

 

  Abstract:

This project proposes a new tele-controller system based on Dual-Tone-Multiple-Frequency technique to control a robot as an alternative. It is found that the proposed system has a large capacity in sending and receiving data as to hardware and software. Moreover, it is not necessary to install a PC for receiving and sending data as tone-modulated form at slave side. On the other hand, its adaptive ability with different phone lines, no necessity of sparing network devices, such as network card, no contribution from local internet networks and finally different master interfacing capabilities with a single slave are all examples of the advantages of this system. Also, possibility of simultaneous use of internet lines through ADSL technology for other applications such as sending video images is another (important) advantage of this system. This project describes several robot interfacing and/or control systems with some tests and experiments in accordance to the standards and delay-time specified by ISO9283.

   

 

   معرفي تله ربات 6R

ربات بازوي 6R يک نمونه ربات صنعتي آزمايشگاهی از نوع بازو و با شش درجه آزادي ميباشد. در مفاصل اين ربات از موتور هاي DC استفاده شده است. هر موتور داراي جعبه دنده مجزايي است و از طريق بورد کنترل مستقل خودش کنترل مي شود. همانند ساير تله رباتها اين ربات نيز شامل مجموعه هاي Master و Slave است. اجزاي اصلي آن شامل يک کامپيوتر در Master، يک Motherboard و شش عدد کارت کنترل براي کنترل موتور محور هر لينک از ربات درSlave  و هچنين دو عدد بورد تله کنترلر، يکي در Master و ديگري در  Slave است. در واقع ساختار الکترونيکي اين نوع ربات به دو واحد کنترل و واحد تله کنترلر تقسيم ميشود. واحد كنترل خود از بخشهاي مختلف سخت افزاري و نرم افزاري تشكيل يافته است. کنترلر اصلي بر روي Motherboard سيستم کنترل قرار دارد و دستورات دريافتي از کامپيوتر Masterرا که از طريق بورد تله دريافت مي دارد، اجرا مي نمايد و از موقعيت حرکت خود در هر لحظه بهPC  فيدبک لازم را ارائه مي دهد. سيستم طوري طراحي شده که ربات بتواند بدون بورد تله نيز بصورت مستقيم به واسطه پورت RS232 کنترل شود. برنامه نرم افزاري سيستم کنترل ربات نيز در محيطBorland Delphi  نوشته شده است. واحد تله كنترلر نيز شامل يك بورد درMaster و يك بورد درSlave ميباشد. هر بورد بطور مستقل قابليت تغيير وضعيت ازSlave به Master و يا بالعكس را دارا ميباشد كه شامل يك خروجي براي پورت RS232 و يك ورودي خط تلفن ، يك LCD و صفحه كليد مستقل و مجزا براي اينترفيس با كاربر ميباشد. كاربر با توجه به محل بهره برداري از آن( Master يا  Slave)، امكان تنظيم منوهاي حالات مختلف را دارد. شماره گيري خط تلفن و پاسخ گويي به اين تماس بطور مستقل از طريق بورد تله كنترلر انجام مي پذيرد. در اين بخش صرفاً کلّيات سيستم براي آشنايي و رفع نيازها جهت استخراج معادلات سينماتيک ارائه شده و در ساير فصل ها جزئيات آن ارائه خواهد شد.

در شکل زير، طرح نهايي ساخته شده ربات، که شامل ساختار مکانيکي و سخت افزار راه انداز آن مي باشد، نشان داده شده است. مطابق اين شکل مفصل شماره1، امكان چرخش كل ربات حول محور عمودي و در صفحه افقي را فراهم مي كند. مفاصل دوم، سوم و چهارم ربات نيز همگي داراي محورهاي دوران افقي مي باشند و سبب مي شوند كه ربات در صفحه عمودي حركت كند. لازم به ذكر است كه مفصل چهارم باعث ايجاد حركت Yaw مي گردد. همچنين مفاصل پنجم و ششم ربات نيز بترتيب حركاتPitch وRoll را انجام مي دهند. پيکربندي ربات در شکل زير نشان داده شده است. در واقع در اين شکل، مدل مکانيکي سه بعدي ربات نشان داده شده است.

 

Publications

Updated: 13 Feb 2013

 

Journal Publications:

 1. Design of Conductive System in a Tele-Robot 5R base on DTMF, H.Aghili, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience(JCTN), (2013)

 2. The Remote Control a Tele-Robot 5R by Using Dual-Tone Modulation, H.Aghili, Applied Mechanics and Materials, Vol. 307, pp 103-106, Trans Tech Publications, Switzerland, (2013) 

 3. Generalization the driving of the visual system Robot Use Neural Network,  H.Aghili, The electronic journal of Iranian research institute for information science and technology, (2006) 

 

Conference Proceedings:

(The ten most significant)

  1. The remote control a Tele-Robot 5R by using dual-tone modulation, H.Aghili, International Conference on Mechatronics and Computational Mechanics ICMCM, (2012 ).

  2. Navigation Control System of a 6R Tele-Robot, H.Aghili, ICEEE, (2007).

  3. Navigation control system of a 5R Tele-Robot based on 2 ton, H.Aghili, ICEEE, (2007).

  4. Memory structure of neural network in a mobile robot, H.Aghili, RCEE, (2006).

  5. Designing hardware control system of CNC with PC control, H.Aghili, RCEE, (2006).

  6. Engineering design of a 5R Arm Robot, H.Aghili, RCEE, (2006).

  7. The control of Safety military devices with using PLC, H.Aghili, 4th Engineering Congress of Iranian Young Researchers Club, (2005).

  8. Designing  Map of a Nano sensor with the ability to Smell, H.Aghili, 4th Engineering Congress of Iranian Young Researchers Club,(2005).

  9. Engineering Multi Arm Robot Manageable with PC, H.Aghili, 4th Engineering Congress of Iranian Young Researchers Club,(2005).

10. Engineering an Arm Robot Manageable with PC, H.Aghili, 3th Engineering Congress of Iranian Young Researchers Club,(2004).

 

 

 

  

   اطلاعیه شماره (31): (93/08/23)

   کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی می توانند جهت استفاده از اطلاعات این سایت و یا سایت ها و مراجع معرفی شده در آن به بخش چند سایت علمی و یا کتابخانه الکترونیکی مراجعه و از آنها بهره مند شوند. متقاضیان استفاده از کتابخانه الکترونیکی سایت باید از طریق پیغام گیر سایت تقاضا داده و رمز مربوطه را دریافت نمایند.


  اطلاعیه شماره (32): (93/08/25)

   - بخش انگلیسی سایت راه اندازی شد شامل:

 home / cv. / interest / projects /gallery / publications / announcements /contact me


   اطلاعیه شماره (33): (93/12/02) 

   امتحان میانترم درس الکترونیک عمومی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای روز یکشنبه مورخه 94/02/06 برگزار خواهد شد.


   اطلاعیه شماره (34): (93/12/24) 

   نمونه سوالات درسی حداکثر تا مورخه 93/12/28 بر روی سایت قابل روئیت خواهند بود.


   اطلاعیه شماره (35): (93/12/25) 

   حلول سال جدید، نوروز 1394 و بهار طبیعت بر همگان مبارکباد.


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان

 آدرس

 دانشگاه شهيد چمران شعبه دزفول

 http://www.nbd.ac.ir

  اراك

 http://www.araku.ac.ir

 دانشگاه اروميه

 http://www.urmia.ac.ir

 دانشگاه اصفهان

 http://www.ui.ac.ir

 دانشگاه الزهرا

 http://www.alzahra.ac.ir

 دانشگاه ايلام

 http://www.ilam.ac.ir

 دانشگاه بوعلي سينا

 http://www.basu.ac.ir

 دانشگاه بيرجند

 http://www.birjand.ac.ir

 دانشگاه بين اللمللي چاهبهار

 http://www.iue.ac.ir

 دانشگاه بين المللي امام خميني

 http://www.ikiu.ac.ir

 دانشگاه تبريز

 http://www.tabrizu.ac.ir

 دانشگاه تربيت مدرس

 http://www.modares.ac.ir

 دانشگاه تربيت معلم

 http://www.ttu-flh.com

 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

 http://www.azaruniv.edu

 دانشگاه تربيت معلم سبزوار

 http://www.stu.ac.ir

 دانشگاه تهران

 http://www.ut.ac.ir

 دانشگاه خليج فارس

 http://www.pgu.ac.ir

 دانشگاه رازي

 http://www.razi.ac.ir

 دانشگاه زابل

 http://www.zabol.ac.ir

 دانشگاه زابل

 http://www.zabol.ac.ir

 دانشگاه زابل

 http://www.zabol.ac.ir

 دانشگاه زنجان

 http://www.znu.ac.ir

 دانشگاه سمنان

 http://semnan.ac.ir

 دانشگاه سيستان و بلوچستان

 http://www.usb.ac.ir

 دانشگاه شاهد

 http://www.shahed.ac.ir

 دانشگاه شهركرد

 http://www.sku.ac.ir

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 http://www.uk.ac.ir

 دانشگاه شهيد بهشتي

 http://www.sbu.ac.ir

 دانشگاه شهيد چمران اهواز

 http://www.cua.ac.ir

 دانشگاه شيراز

 http://www.shirazu.ac.ir

 دانشگاه صنعت نفت آبادان

 http://www.put.ac.ir

 دانشگاه صنعتي اصفهان

 http://www.iut.ac.ir

 دانشگاه صنعتي اميركبير

 http://www.aku.ac.ir

 دانشگاه صنعتي خواجه نصير‌الدين طوسي

 http://www.kntu.ac.ir

 دانشگاه صنعتي سهند تبريز

 http://www.sut.ac.ir

 دانشگاه صنعتي شاهرود

 http://www.shahrood.ac.ir

 دانشگاه صنعتي شريف

 http://www.sharif.ac.ir

 دانشگاه صنعتي مالک‌اشتر

 http://www.cressnet.com

 دانشگاه علامه طباطبايي

 http://www.atu.ac.ir

 دانشگاه علم و صنعت اراك

 http://www.iustarak.ac.ir

 دانشگاه علم و صنعت ايران

 http://www.iust.ac.ir

 دانشگاه علم وصنعت بهشهر

 http://www.eust.ac.ir

 دانشگاه علوم پايه دامغان

 http://www.dubs.ac.ir

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 http://www.gau.ac.ir

 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 

 دانشگاه فردوسي مشهد

 http://www.um.ac.ir

 دانشگاه فني حرفه اي

 http://www.uast.ac.ir

 دانشگاه قشم

 http://www.qeshm.ac.ir

 دانشگاه قم

 http://www.qom.ac.ir

 دانشگاه كاشان

 http://www.kashanu.ac.ir

 دانشگاه كردستان

 http://www.uok.ac.ir

 دانشگاه گيلان

 http://www.gu.ac.ir

 دانشگاه لرستان

 http://www.lu.irost.net

 دانشگاه مازندران

 http://www.umcc.ac.ir

 دانشگاه محقق اردبيلي

 http://uma.ac.ir

 دانشگاه هرمزگان

 http://www.hormozgan.ac.ir

 دانشگاه هنر

 http://www.art.ac.ir

 دانشگاه هنر اسلامي تبريز

 http://www.tiartuni.ac.ir

 دانشگاه ولي عصر رفسنجان

 http://www.vru.ac.ir

 دانشگاه ياسوج

 http://213.176.47.10

 دانشگاه يزد

 http://www.yazduni.ac.ir


» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 

 عنوان  آدرس
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اراك  http://www.arakmu.ac.irg
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اردبيل  http://www.arums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اروميه  http://www.umsu.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اصفهان  http://www.mui.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اهواز  http://www.aums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران  http://www.iums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايلام  
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بابل  http://www.mubabol.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بوشهر  http://www.bpms.com
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بيرجند  http://www.bums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز  http://www.tbzmed.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران  http://www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني جهرم  
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني رفسنجان  http://www.rums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زاهدان  http://www.zdmu.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان  http://www.zums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سبزوار  http://www.medsab.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سمنان  http://www.sem-ums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود  
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهركرد  
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي  http://www.sbmu.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد صدوقي  http://www.ssu.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز  http://www.sums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني فسا  http://www.fums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني قزوين  http://www.qums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني قم  http://www.muq.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان  http://www.kumsiran.com
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كردستان  http://www.muk.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كرمان  http://www.kmu.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كرمانشاه  http://www.kums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گرگان  
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گناباد  
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گيلان  http://www.gums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني لرستان  http://www.lums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مازندران  http://www.mmsu.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مشهد  http://www.mums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني هرمزگان  http://www.hums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني همدان  http://www.umsha.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ياسوج  http://www.yums.ac.ir


» دانشگاه آزاد اسلامي

مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی  

 عنوان  آدرس
 دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك   http://www.iauro.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافت   http://www.iau-baft.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد   http://www.mashdiau.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا   http://www.iau-astara.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر   http://www.iau-abhar.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك   http://www.iau-arak.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان   http://www.iaua.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد استهبان   http://www.iauestahban.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد   http://www.iaueghlid.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد انار   http://www.iauanar.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل   http://www.azadbabol.com
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد   http://www.bjnrdiau.com
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد   http://www.iau.borujerd.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب   http://www.bonabiau.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر عباس   http://www.iauba.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان   http://www.iaubehbahan.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر   http://www.dehaghan.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند   http://www.iau-birjavd.com
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز   http://www.iaut.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه   http://www.torhiau.org
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران پزشكي   http://www.iautmu.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب   http://www.azad.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال   http://www.iaunt.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز   http://www.iauctb.org
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم   http://www.jahrom.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت   http://www.jiroft.iau.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين   http://www.laukhomein.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر   http://www.cohandej-un.net
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان   http://www.khuisf.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي   http://www.khoyiau.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب   http://www.naeiniau.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن   http://www.iaur.org
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان   http://www.iauzah.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان  http://www.azu.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه   http://www.iau-saveh.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار   http://www.iaus.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سپيدان   http://www.iausepidan.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب   http://www.sarabiau.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج   http://www.iausanandaj.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سيرجان   http://www.iausirjan.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود   http://www.iau-shahrood.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر   http://www.iaushab.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري   http://www.iausr.sk.com
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد   http://www.iau133.8m.com
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز   http://www.iaushiraz.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان   http://www.iau-shirvan.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آبادكتول   http://www.aliabadiau.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان   http://www.falavarjan.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروز آباد   http://www.iauf.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين   http://www.qazviniau.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم   http://www.iaud-qom.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان   http://www.iauq.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون   http://www.iauk.net
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج   http://www.kiau.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان   http://www.iauk.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه   http://www.dazadat.com
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان   http://www.gorganiau.org
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان   http://www.iaularestan.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه   http://www.mauniv.org
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه   http://www.iau-maragheh.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند   http://www.marandiau.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت   http://www.miau.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه   http://www.iau.myianah.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد   http://www.maybodu.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد   http://www.iaun.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور   http://www.neyshabur.ws
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان   http://www.hamedainan.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين - پيشوا   http://www.varamin.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج   http://www.lauyassooj.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد   http://www.yazdiau.ac.ir
 دانشگاه آزاد اسلامي واحدگرمسار   http://www.iau-garmsar.ac.ir


» دانشگاه پيام نور
 

 عنوان  آدرس
 دانشگاه اسفراين  http://www.pnues.ac.ir
 دانشگاه پيام نور  http://www.pnu.ac.ir
 دانشگاه پيام نور بوشهر  http://www.pnu5b.ac.ir
 دانشگاه پيام نور تبريز  http://www.pnu.tabriz.ac.ir
 دانشگاه پيام نور جهرم  http://www.pnuj.ac.ir
 دانشگاه پيام نور سبزوار  http://www.pnus.ac.ir
 دانشگاه پيام نور شيراز  http://www.spnu.ac.ir
 دانشگاه پيام نور قم  http://www.qum.pnu.ac.ir
 دانشگاه پيام نور نيشابور  http://www.negshabur.ac.ir


» دانشگاه جامع علمي - كاربردي
 

 عنوان  آدرس
  معاونت آموزشي دانشگاه علمي - كاربردي  http://www.edu-uast.org
  معاونت پژوهشي دانشگاه جامع علمي- كاربردي  http://www.uast.ac.ir/research
  دانشگاه جامع علمي- کاربردي شعبه جهاد دانشگاهي فارس  http://www.shirazjju.ac.ir
  دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان اصفهان  http://www.esfahan-uast.ac.ir
  دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان آذربايجان غربی  http://www.wauast.ac.ir
  دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان آذربايجان شرقی  http://www.ea-uast.ac.ir
 دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان چهارمحال و بختياری  http://www.chp-uast.ac.ir
  دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان کرمانشاه  http://www.kuast.ac.ir
  دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان خوزستان  http://www.awz-uast.ac.ir
  دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان زنجان  http://www.zn-uast.ac.ir
  دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان قم  http://www.qomuast.ac.ir
  مرکز آموزش عالي علمي- کاربردي آران و بيدگل  http://www.uast-aranbidgol.ac.ir
 مركز آموزش عالي شركت داده پردازي ايران  http://www.dpi.ir
  سازمان مديريت صنعتي شرق (مشهد)  http://www.eimir.ir
  مركز آموزش علمي – كاربردي خانه كارگر  http://www.workersuniversity.org
  دانشگاه صنعتي مالک اشتر  http://www.mut.ac.ir
  موسسه آموزش عالي علمي-کاربردي هلال احمر ايران  http://www.irrcs.org
  مرکز گسترش آموزشهاي هنري  http://www.amoozeshhonar.com
 آموزشکده حفاظت محيط زيست  http://www.coe.ac.ir
  مركز آموزش علمي- كاربردي صنعت غذا (عاليزاد)  http://www.ceft.ir
 مركز علمي كاربردي صنايع غلات قائم (عج)  http://www.aecct.ir
  وزارت صنايع و معدن  http://www.mim.gov.ir
  مركز مطالعات و آموزشهاي وزارت نيرو  http://www.mtc.moe.org.ir
  مركز آموزش صنعت غذاي تهران  http://www.tafif.com
  مركز آموزش علمي- كاربردي پژوهشي و مهندسي جوش ايران  http://www.wrec.co.ir
 موسسه آموزش عالي و آزاد مديريت و فناوري اميركبير  http://www.acmt.ac.ir
  موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي جهاد كشاورزي  http://www.itvhe.ac.ir
 مجتمع آموزش جهاد كشاورزي خراسان  http://www.hasheminejad.ac.ir
  مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خراسان  http://www.mapsab.com
 مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق اصفهان  http://www.iheari.com


» دانشگاه هاي غيردولتي
 

 عنوان  آدرس
 دانشگاه امام رضا  http://www.emamreza.ac.ir
 دانشگاه امام صادق  http://www.isu.ac.ir
 دانشگاه شيخ مفيد  http://www.mofidu.ac.ir
 دانشگاه علوم و فنون مازندران  http://www.ustmb.ac.ir
 دانشگاه قم  http://www.qom.ac.ir
 مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي  http://www.taghrib.org
 مدرسه عالي شهيد مطهري  http://www.motahari.net
 موسسه آموزش عالي سجاد  http://www.sajad.ac.ir
 موسسه آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني  http://www.ashrafi.ac.ir
 موسسه آموزش عالي نبي اکرم  http://www.ucna.ac.ir


» مراكز آموزش عالي وابسته به سازمانهاي دولتي
 

 عنوان  آدرس
 دانشگاه آب و برق شهيد عباسپور  http://www.pwit.ac.ir
 دانشگاه امام حسين  http://www.ihu.ac.ir
 دانشگاه تربيت معلم شهيد رجايي  http://www.srttu.edu
 دانشگاه صنعت نفت  http://www.put.ac.ir
 دانشگاه صنعتي مالک اشتر  http://www.mut.ac.ir
 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  http://www.uswr.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله  http://www.bmsu.ac.ir
 مرکز تحقيقات مخابرات ايران  http://www.itrc.ac.ir
 معاونت ارتباطات و امور بين الملل  http://www.irib.com

بسته های فونت ها را می توانید با یک کلیک از این لینک های                                     مقابل دانلود نمایید                                                فونت ها را می توانید دانلوود کرده و سپس در Control Panel داخل فولدر Fonts کپی نمایید. کلیه فونت ها درست خوانده خواهند شد. لیست اسامی فونت های بکار رفته عبارتند از: 

Homa  و Homa-SF  و Zar و  B-Zar  و  B-Zar Bold  و  Lotus  و 

Times New Roman

 

 

v  فایل های فشرده شده فونتها:

                                     v بسته اول فونت ها     v بسته دوم فونت ها 


v  فایل نوشتاری مرتبط با مرکز تحصیلی خود را فقط با یک کلیک دانلود نمایید:

     v  فرمت گزارشکار دانشگاه آزاد اسلامی

     v  فرمت گزارشکار دانشگاه فنی و حرفه ای پسرانه


v دفترچه پروپوزال (طرح) پروژه را از لینک ذیل دانلوود نموده و متناسب با موضوع توافقی با استاد راهنما تکمیل و تحویل دهید. فونت های فوق را حتما قبل از تایپ و تکمیل فرم پروپوزال بر روی کامپیوتر نصب نمایید. آیین نامه نگارش کتابچه پایان نامه کاردانی و کارشناسی را از لینک زیر دانلود نموده و طبق این آیین نامه وزارتی اقدام به تایپ و صحافی پایان نامه نمایید.

 

   v  آیین نامه نگارش کتابچه پایان نامه          v  دفترچه پروپوزال (طرح) پروژه

             فرمت اصلی دفترچه پروپوزال را از لینک بالا دانلود نمایید                                       آیین نامه نگارش کتابچه پایان نامه را از لینک بالا دانلود نمایید  

  

 

 

 

  

 ابتدا زبان ویندوز کامپیوتر خود را به فارسی برگردانده، سپس کلید ادامه را کلیک نمایید. 
 

 

 


آنچه که در این وب مطالعه خواهید فرمود:

 - آشنایی با سوابق و فعالیت های پژوهشی مهندس عقیلی  

- معرفی چند سایت علمی برای دانشجویان مهندسی برق

- نمرات دانشجویان

- نمونه سوالات دروس مختلف (در صورت لزوم)

- اطلاعیه های مهم درسی برای دانشجویان

روی لینک مورد نظرتان کلیک کنید:

اطلاعیه های مهم (شماره )

سوابق علمی استاد

مقالات علمی پژوهشی

نمرات دانشجویان

 


بسمه تعالی

دانشجویانی که کار آموزی خود را با بنده انتخاب نموده اند، جهت ارائه گزارش ساعات کار آموزی هر ماه خود، حداکثر تا آخر هر ماه می باید از طریق لینک زیر گزارش خود را به فرمت PDF آپلود نموده و آدرس لینک مربوطه را از طریق پیغام گیر سایت ارسال نمایند.

درگاه آپلود فایل PDF گزارش کارآموزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- تله ربات قابل کنترل از طریق خط اینترنت ( لیسانس- بین رشته ای )

2- خودروی هوشمند (لیسانس)  

3- کانال رادیویی دیجیتال با فریم 64 بیت (لیسانس)

4- ربات تشخیص منبع تشعش آلتراسونیک (لیسانس)

5- ربات بازو با قابلیت اجرای دستورات شفاهی (لیسانس)

6- چراغ راهنمای هوشمند (کاردانی)

7- آشنایی و تحلیل شبکه های عصبی با استفاده از نرم افزار Matlab (بشرط آشنایی دانشجو با شبکه عصبی) (کاردانی 2 نفره)

 

                                                                        

v مراحل تصویب موضوع پروژه تا تحویل پروژه:

۱- انتخاب استاد راهنما با هماهنگی مدیر گروه

2- انتخاب موضوع پروژه با مشورت استاد راهنما

3- تکمیل و ارائه دفترچه پروپوزال به دو صورت مکتوب و فایل الکترونیکی (فرمت های وِیژه)

4- بررسی کیفیت نوع پروژه پیشنهاد شده توسط گروه یا استاد راهنما

۵- اعلام نتیجه نهایی از طریق گروه یا استاد راهنما

6- تکمیل فرم پروژه با مشورت استاد پس از دریافت از آموزش دانشگاه

7- انجام مراحل اجرایی و تحقیقاتی پروژه

8- تحویل پروژه کامل به استاد راهنما

9- تایپ، نگارش و صحافی کتابجه پایان نامه پروزه طبق آیین نامه نگارش کتابچه (فرمت های وِیژه)

10- تحویل کتابچه پروزه به مراجع تعیین شده

11- تکمیل فرم ثبت نمره پروژه توسط دانشجو و ارائه به استاد راهنما

12- آغاز تصفیه حساب

 

دانشجوی گرامی

بخش زیر جهت ثبت زمان های کنترل حضوری پیشرفت پروژه شما طراحی شده است. با در نظر گرفتن اولویت های پروژه خودتان و تذکرات ذیل اقدام به انتخاب روز و تاریخ مناسب نمایید.

1- تاریخ های پیشنهادی قابل تغییر نمی باشند.

2- هر انتخاب برای یک پروژه، بوده و پس از انتخاب غیر قابل تغییر می باشد.

3- حضور همه اعضای پروژه بصورت هماهنگ در روز و راس ساعت انتخاب شده الزامی است.

4- در روز تعیین شده، دانشجویان فقط جهت ارائه گزارش پیشرفت پروژه به همراه ارائه مدارات و حاصل عملکرد و نیز جهت رفع نقایص حضور می یابند. لطفا از اتلاف وقت در این ساعات جدا خودداری فرمایید.

 

2

ورود به سیستم جهت ثبت کنترل پروژه

3

ارائه گزارش عملکرد دانشجو و پیشرفت پروژه

 

 

 

 

 

 

1
 
3
4

Hamed Aghili

I am a  M.Sc Engineer of Digital Electronic.

 

 

I am teaching in Professional and Technical University of Tabriz.

I have 28 Papers, that detail of studies can be found in CV. in the publication section. My research is focus on robotics.

 

My main teaching are: 

1) Digital Circuits

2) Introduction of Digital Circuits

3) Microcontrollers

4) Microprocessors

5) Pulse Technical

6) Design of Robotic

7) Electronic (I)

8) Electronic (II)

 

 

Address:

Tabriz- Iran. Zip Code:51576-7951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v  Engineer H.Aghili

v Educational History:

B.E - Electronic Eng. - Islamic Azad University branch Tabriz – IRAN.
M.E -Digital Electronic - Faculty of Engineering, , University of Arak – IRAN.

  

v Main Teaching:  

1) Digital Circuits

2) Introduction of Digital Circuits

3) Microcontrollers

4) Microprocessors

5) Pulse Technical

6) Design of Robotic

7) Electronic (I)

8) Electronic (II)

 

 

v Research Interests:  

Design of Digital Circuits
Design of Robotic System (Tele-Robot,  Arm Robot & Mobile Robot)

Microcontroller Based Circuits (PIC & AVR)

 

 

v Title of B.Sc. thesis:

Design of a Controller System Based Omron Mini PLC

 

 

v Title of M.Sc. thesis 

Design, Modeling, Simulation & Experimental Test of 6R Robot on Telephone Line Control (Based Microcontrollers PIC & AVR) (With two Papers & one Invention)

 

 

v Inventions 

N.O (11) eleven Inventions based Microcontrollers (PIC-AVR)

 

 

v Research Highlight's: 

1) N.O 24 Papers (Conferences)

2) N.O one Journal Paper

3) Multiple Firstly Dignity in Research

 


 v Title of M.Sc. thesis:  

Design, Modeling, Simulation & Experimental Test of 6R Robot on Telephone Line Control (Based Microcontrollers PIC & AVR) (With two Papers & one Invention)

 

  Engineer H.Aghili image of M.Sc. thesis                 Based PIC & AVR Microcontrollers with two Papers & one Invention:

 

  Abstract:

 

This project proposes a new tele-controller system based on Dual-Tone-Multiple-Frequency technique to control a robot as an alternative. It is found that the proposed system has a large capacity in sending and receiving data as to hardware and software. Moreover, it is not necessary to install a PC for receiving and sending data as tone-modulated form at slave side. On the other hand, its adaptive ability with different phone lines, no necessity of sparing network devices, such as network card, no contribution from local internet networks and finally different master interfacing capabilities with a single slave are all examples of the advantages of this system. Also, possibility of simultaneous use of internet lines through ADSL technology for other applications such as sending video images is another (important) advantage of this system. This project describes several robot interfacing and/or control systems with some tests and experiments in accordance to the standards and delay-time specified by ISO9283.

 


I love to research topics below and I have a few papers about them.

A detail of studies can be found in CV. in the publication section:

 

*Training guided mobile robot based on repeated

*The Robot line follower using in dustrial

*Using Neural Network in robot training

*Arm Telerobots